Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

8 maart 1999

Nota gehandicapten parkeerbeleid

Auteur(s): Gemeente Utrecht Instantie: Gemeente Utrecht

Inleiding
In vergelijking met mensen zonder een fysieke handicap zijn gehandicapten voor hun vervoer sterk aangewezen op gemotoriseerd vervoer, met name het collectief aanvullend vervoer, …

Bekijk details

20 november 1998

Handhavings- en uitvoeringsmethode Bouwstoffenbesluit

Auteur(s): S. Seinen, L. Stax Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

Doel van de HUM Bouwstoffenbesluit
Deze HUM Bouwstoffenbesluit heeft in de eerste plaats tot doel het formuleren van aanbevelingen voor een uniforme, consequente, effectieve en …

Bekijk details

20 februari 1998

Bouwstoffen nader bekeken

Auteur(s): Th. G. Aalbers, C. Zevenbergen, P.G.M. de Wilde, J. Keijzer, P.J. Kroes, R.T Eikelboom Instantie: IWACO

Zuinig omgaan met bouwstoffen
In totaal wordt in Nederland op jaarbasis circa 25 Mton aan secundaire bouwstoffen hergebruikt. Dit zijn bouwstoffen van verschillende milieukwaliteit. Het …

Bekijk details

1997

Duurzaamheid als uitdaging

Auteur(s): W.J.Vermeulen, J.F.M. van der Waals, H. Ernste, P. Glasbergen Instantie: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Inleiding
In deze studie wordt voortgebouwd op het in 1994 uitgebrachte WRR-advies 'Duurzame risico's: een blijvend gegeven'. In dit advies is de nadruk gelegd op …

Bekijk details

1997

Op straat gezet

Auteur(s): Botine Koopsmans Instantie: Gemeente Den Haag

Rapport met een inventarisatie van historisch straatmeubilair. Het rapport roept op tot behoud van dit meubilair.

Bekijk details