Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

1997

Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen

Auteur(s): H. Slenders, R. Goes, mw. I. Canter Cremers Instantie: Vereniging van Afvalverwerkers

In het Stortbesluit en de daarbij behorende richtlijnen is door doel- en middelvoorschriften weergegeven hoe de isolatie van een bestaande of nieuwe stortplaats dient te …

Bekijk details

1995

Ontwerp-procedure Grondwatermonitoring Stortplaatsen

Auteur(s): I. Canter Cremers, H. Slenders Instantie: Vereniging van Afvalverwerkers

Bij stortplaatsen wordt doorgaans frequent en uitgebreid gemonitoord en bestaat veel verschil tussen de gehanteerde monitoringssystemen. Dit is voor de Vereniging van Afvalverwerkers aanleiding geweest …

Bekijk details

1995

Rationeel beheer van fietspaden

Auteur(s): CROW Instantie: Stichting CROW

Beheer van fietspaden betekent, nog meer dan beheer van rijbanen, rekening houden met de eisen van de gebruiker. In het kader van "Masterplan Fiets" is …

Bekijk details

1995

Richtlijn: "Toepassing van categorie 2 bouwstoffen en de bijzondere categorieën bouwstoffen in werken volgens het Bouwstoffenbesluit"

Auteur(s): A.B.M. Stax, S. Seinen Instantie: Heidemij Advies

Samenhang richtlijn met regelgeving
Het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming is een Amvb die randvoorwaarden geeft voor bescherming van bodem- en oppervlaktewateren. Onder deze Amvb valt …

Bekijk details

1994

Duurzame risico's: een blijvend gegeven

Auteur(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Instantie: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Op 5 september 1990 verzocht de regering de WRR een advies uit te brengen over de relatie tussen milieu, economieen bestuur. Het aanpakken van milieu-problemen …

Bekijk details