Bouwstoffen nader bekeken

20 februari 1998

Auteur(s): Th. G. Aalbers, C. Zevenbergen, P.G.M. de Wilde, J. Keijzer, P.J. Kroes, R.T Eikelboom
Instantie: IWACO Bekijk Download

Zuinig omgaan met bouwstoffen
In totaal wordt in Nederland op jaarbasis circa 25 Mton aan secundaire bouwstoffen hergebruikt. Dit zijn bouwstoffen van verschillende milieukwaliteit. Het beleid van de overheid is gericht op het zoveel mogelijk stimuleren van hergebruik en nuttige toepassing van bouwstoffen. Het zal duidelijk zijn dat het hergebruik van deze stoffen niet mag leiden tot een verontreiniging van het milieu zoals bodem en water.
Op 1 januari 1999 treedt daarom het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming volledig in werking. Het Bouwstoffenbesluit heeft als doel bodem en oppervlaktewater te beschermen en hergebruik van secundaire bouwstoffen te stimuleren. Het Bouwstoffenbesluit geeft onder andere aan onder welke milieuhygiënische voorwaarden bouwstoffen mogen worden toegepast. Het verschaft daarmee het milieuhygiënisch kader voor alle steenachtige bouwstoffen die buitenshuis worden toegepast in een werk. Tot de volledige inwerkingtreding geldt voor secundaire bouwstoffen het IPO- interimbeleid.
Op verzoek van de Tweede Kamer wordt het Bouwstoffenbesluit vóór de volledige inwerkingtreding geëvalueerd op haar milieuhygiënische en financieel- economische gevolgen voor het (her)gebruik van primaire en secundaire bouwstoffen. Ten behoeve van deze evaluatie is een inventarisatie-onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een geactualiseerd overzicht van de milieuhygiënische kwaliteit zoals uitloging en samenstelling, de kwaliteitsontwikkeling en het theoretische (her)gebruik van primaire en secundaire bouwstoffen. In deze publicatie worden de resultaten van deze technische inventarisatie gepresenteerd'.

Doel en opzet
Dit boek wil bijdragen aan het vergroten van het inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van bouwstoffen anno 1998. 'Bouwstoffen nader bekeken' biedt handhavers, producenten en gebruikers alle voor het Bouwstoffenbesluit beschikbare relevante informatie over primaire en secundaire bouwstoffen die momenteel worden toegepast. Het geeft aan aan welke kwaliteitseisen deze bouwstoffen moeten voldoen en laat zien wat de gevolgen zijn van de invoering van het Bouwstoffenbesluit op de herbruikbaarheid of het theoretisch hergebruik. Dit boek is daarmee uitdrukkelijk gericht op een lezersgroep die al enigszins kennis heeft van enkele kernbegrippen uit het Bouwstoffenbesluit en geïnteresseerd is in de mogelijkheden die het Bouwstoffenbesluit biedt voor toepassingen van bouwstoffen en hun onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bouwstoffen willen optimaliseren.

Instantie IWACO
Auteur Th. G. Aalbers, C. Zevenbergen, P.G.M. de Wilde, J. Keijzer, P.J. Kroes, R.T Eikelboom
Soort instantie Adviesbureau
Datum 20 februari 1998
Publicatienr.
ISBN 90 5166 620 9
Trefwoorden Bodemverontreiniging, Bouwstof, Bouwstoffenbesluit, Onderzoek, Toepassing, Wet(geving)

Terug naar bibliotheek