Voorwaarden

Omgang met uw gegevens

Het gebruik van www.publicspaceinfo.nl is zonder kosten voor de bezoeker. De bezoekers ontvangt van Publicspaceinfo.nl geen commerciële informatie, nieuwsbrieven of andere uitingen. Informatie van de bezoeker wordt niet doorgegeven of verkocht aan derden. Publicspaceinfo.nl houdt bij hoeveel mensen de site bezoeken, niet wíe de site bezoeken.

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld door een redactie. Indien u onjuistheden, onduidelijkheden of onvolledigheden opmerkt, laat ons dat dan weten via contact. Voor wetgeving geldt dat u altijd moet controleren of de verwijzingen naar wetgeving nog overeenkomstig de geldende wetgeving is. Dat kan met www.wetten.nl

De redactie is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik deze website of informatie op deze website. Ook niet als er informatie ontbreekt of onvolledig is, verouderd is, op een verkeerde plaats staat, onjuist is of onduidelijk is.

Over de documenten

Het feit dat documenten op deze website zijn vermeld, houdt geen waardeoordeel in over deze documenten. De inhoud van de documenten waar naar wordt verwezen op deze website, is de verantwoordelijkheid van de auteurs van de betreffende documenten. 

De documenten zijn allemaal te vinden op openbare bronnen op het internet. Ook zijn er documenten toegezonden door instanties die hebben aangegeven het recht hebben om deze documenten via Publicspaceinfo.nl openbaar te maken.

Adverteren

Indien u meer wilt over de mogelijkheden om te adverteren op www.publicspaceinfo.nl, ga dan naar adverteren.