Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

2018

Bodembeheer, grondverzet in Noord-Fryslan

Auteur(s): P. Esselaar Instantie: FUMO

Grondverzet in dertien gemeenten in Fryslân
Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure ...

Bekijk details

2018

Nota bodembeheer 2018

Auteur(s): P. Esselaar, C. Fossen, L. Stax Instantie: FUMO

In dit document is voor 13 gemeenten in Fryslân het beleid voor het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie beschreven. Hiermee maken de gemeenten gebruik ...

Bekijk details

27 november 2018

Meerwaarde van lokaal hout

Auteur(s): ir. Eric Haas (Green Concepts), drs. Lex Stax (OmgevingsAtelier) Instantie: OmgevingsAtelier

Amsterdam is een grote stad maar evenwel ook een stad met veel groen. De gemeente heeft meer dan 300.000 bomen in haar beheer. Dat ...

Bekijk details

23 juli 2018

Veilig asbest saneren op hoogte

Auteur(s): A. Jansen, J.E.A. Reinders, J.H. Kwantes, J. van Middelaar Instantie: TNO

In Nederland zijn saneerders volop bezig met het verwijderen van asbestdaken. Bij het saneren van asbestdaken bestaan gevaren voor de saneerders, zoals vallen van hoogte ...

Bekijk details

12 oktober 2017

Handreiking onbehandeld hout

Auteur(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu Instantie: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hieronder geeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu haar visie op de vraag in welke gevallen en onder welke voorwaarden onbehandeld hout als grondstof dan ...

Bekijk details