Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

2018

Bodembeheer, grondverzet in Noord-Fryslan

Auteur(s): P. Esselaar Instantie: FUMO

Grondverzet in dertien gemeenten in Fryslân
Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure ...

Bekijk details

2018

Nota bodembeheer 2018

Auteur(s): P. Esselaar, C. Fossen, L. Stax Instantie: FUMO

In dit document is voor 13 gemeenten in Fryslân het beleid voor het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie beschreven. Hiermee maken de gemeenten gebruik ...

Bekijk details

27 november 2018

Meerwaarde van lokaal hout

Auteur(s): ir. Eric Haas (Green Concepts), drs. Lex Stax (OmgevingsAtelier) Instantie: OmgevingsAtelier

Amsterdam is een grote stad maar evenwel ook een stad met veel groen. De gemeente heeft meer dan 300.000 bomen in haar beheer. Dat ...

Bekijk details

7 november 2018

Juridische verkenning voor de toepassing van innovatieve ophoogtechnieken in relatie tot bodemdaling

Auteur(s): drs. A.B.M. Stax Instantie: OmgevingsAtelier

Aanleiding
In Nederland bouwen we al heel lang. In met name West-Nederland wordt gebouwd op een bodem met weinig draagkracht. Door uiteenlopende processen daalt de ...

Bekijk details

23 juli 2018

Veilig asbest saneren op hoogte

Auteur(s): A. Jansen, J.E.A. Reinders, J.H. Kwantes, J. van Middelaar Instantie: TNO

In Nederland zijn saneerders volop bezig met het verwijderen van asbestdaken. Bij het saneren van asbestdaken bestaan gevaren voor de saneerders, zoals vallen van hoogte ...

Bekijk details