Handhavings- en uitvoeringsmethode Bouwstoffenbesluit

20 november 1998

Auteur(s): S. Seinen, L. Stax
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Bekijk Download

Doel van de HUM Bouwstoffenbesluit
Deze HUM Bouwstoffenbesluit heeft in de eerste plaats tot doel het formuleren van aanbevelingen voor een uniforme, consequente, effectieve en efficiënte uitvoering en handhaving van het Bouwstoffenbesluit. Het begrip handhaving in deze HUM wordt breed gezien en omvat zowel de preventieve als de repressieve handhaving.
In de tweede plaats wil de HUM Bouwstoffenbesluit de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit in de praktijk vergemakkelijken door middel van onder meer toegankelijke schema’s, overzichten en checklists
Principe van de HUM Bouwstoffenbesluit
De HUM heeft de status van een handreiking met aanbevelingen. De HUM is bedoeld voor alle instanties die betrokken zijn bij de uitvoering en de handhaving van het Bouwstoffenbesluit. Hierbij kan worden gedacht aan gemeenten, provincies, waterkwaliteitsbeheerders, politie, Openbaar Ministerie etc.
De HUM heeft drie verschillende leesniveaus, met drie bijbehorende doelgroepen.
• Deel 1 van de HUM geeft algemene informatie over de belangrijkste onderwerpen van het Bouwstoffenbesluit. Dit deel is met name bedoeld voor beleidsmedewerkers bij overheden zoals gemeenten, provincies, waterkwaliteitsbeheerders en de politie.
• Deel 2 van de HUM gaat over handhavings- en uitvoeringsstrategieën die bij de handhaving en uitvoering van het Bouwstoffenbesluit kunnen worden gebruikt. Dit deel is met name bedoeld voor hoofden en coördinatoren van afdelingen belast met de handhaving van het Bouwstoffenbesluit.
• Deel 3 van de HUM biedt praktische hulpmiddelen voor de handhaving van het Bouwstoffenbesluit, zoals een overzicht van de kernvoorschriften, een lijst van mogelijke overtredingen, checklists met behulp waarvan overtredingen kunnen worden vastgesteld en aanbevelingen over welke reactie (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk optreden) op het constateren van een overtreding dient te volgen. Dit deel is specifiek bedoeld voor handhavers, toezichthouders, politie en het Openbaar Ministerie.

Hiervoor is een globale indeling in doelgroepen geschetst. Het staat natuurlijk iedereen vrij om ook de andere delen van de HUM te lezen. Soms wordt in de tekst ook verwezen naar een ander gedeelte van de HUM.

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur S. Seinen, L. Stax
Soort instantie Ministerie
Datum 20 november 1998
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Bodembescherming, Bodemverontreiniging, Bouwstoffenbesluit, Handhaving, HUM, IBC-bouwstof

Terug naar bibliotheek