Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

2000

Beoordeling van de gelijkwaardigheid van de toepassing van Geologger® als dichte eindafwerking van een stortplaats

Auteur(s): Drs. A.B.M. Stax, M.Th. Logtenberg M.Phil Instantie: TNO

Achtergronden van het project
In Nederland moeten stortplaatsen voldoen aan de regelgeving volgens het Stortbe- sluit Bodembescherming. Het Stortbesluit schrijft voor dat een stortplaatsen voor- …

Bekijk details

2000

Evaluatie van grote infrastructuurprojecten Leidraad voor kosten-baten analyse

Auteur(s): Carel J.J. Eijgenraam, Carl C. Koopmans, Paul J.G. Tang, A.C.P. (Nol) Verster Instantie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aanleiding en doel
De afgelopen jaren heeft een groot aantal (economische) onderzoeks- instituten, in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken, …

Bekijk details

2000

Evaluatie van grote infrastructuurprojecten Leidraad voor kosten-baten analyse Deel II Capita Selecta

Auteur(s): Carel J.J. Eijgenraam, Carl C. Koopmans, Paul J.G. Tang, A.C.P. (Nol) Verster Instantie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Deel II van het rapport 'Evaluatie van grote infrastructuurprojecten'

Bekijk details

2000

Het energieke wegdek

Auteur(s): E.P. Weijers, A.Hensen, J.W. Erisman, H.P.J. de Wilde, P.A.J.P. Cnubben Instantie: Energie Onderzoek Centrum

Autowegen en spoorlijnen nemen ongeveer drie procent van de ruimte buiten de bebouwde kom
in beslag. Slechts een deel van deze ruimte wordt door het …

Bekijk details

2000

The natural step framework guidebook

Auteur(s): The natural Step Instantie: The Natural Step

The TNS Framework is a methodology for success- ful organizational planning, developed by The Nat- ural Step. It enables organizations to create optimal strategies for …

Bekijk details