Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

2018

Bodembeheer, grondverzet in Noord-Fryslan

Auteur(s): P. Esselaar Instantie: FUMO

Grondverzet in dertien gemeenten in Fryslân
Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure …

Bekijk details

2018

Nota bodembeheer 2018

Auteur(s): P. Esselaar, C. Fossen, L. Stax Instantie: FUMO

In dit document is voor 13 gemeenten in Fryslân het beleid voor het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie beschreven. Hiermee maken de gemeenten gebruik …

Bekijk details

27 november 2018

Meerwaarde van lokaal hout

Auteur(s): ir. Eric Haas (Green Concepts), drs. Lex Stax (OmgevingsAtelier) Instantie: OmgevingsAtelier

Amsterdam is een grote stad maar evenwel ook een stad met veel groen. De gemeente heeft meer dan 300.000 bomen in haar beheer. Dat betekent …

Bekijk details

7 november 2018

Juridische verkenning voor de toepassing van innovatieve ophoogtechnieken in relatie tot bodemdaling

Auteur(s): drs. A.B.M. Stax Instantie: OmgevingsAtelier

Aanleiding
In Nederland bouwen we al heel lang. In met name West-Nederland wordt gebouwd op een bodem met weinig draagkracht. Door uiteenlopende processen daalt de …

Bekijk details

23 juli 2018

Veilig asbest saneren op hoogte

Auteur(s): A. Jansen, J.E.A. Reinders, J.H. Kwantes, J. van Middelaar Instantie: TNO

In Nederland zijn saneerders volop bezig met het verwijderen van asbestdaken. Bij het saneren van asbestdaken bestaan gevaren voor de saneerders, zoals vallen van hoogte, …

Bekijk details