Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

2016

Gids Proportionaliteit

Auteur(s): mr. A. (Annechien) Sloots, H.J.I.M. (Hub) Keulen, mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning-van Rutte, M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, prof. mr. J.M. (Jan) Hebly Instantie: Ministerie van Economische Zaken

Voor u ligt de Gids Proportionaliteit. Deze Gids is het resultaat van de werkzaamheden van de Schrijfgroep Gids Proportionaliteit. De Gids is tot stand gekomen ...

Bekijk details

2016

Handboek Asbest-2016

Auteur(s): Maarten Georgius, Rogier Goes Instantie: Aedes

Sinds het verschijnen van de tweede versie van het Aedes Handboek Asbest in 2013 zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Dit betreft vooral veranderingen in de ...

Bekijk details

2016

Inhoudelijke onderbouwing Ctgb advies glyfosaat ten behoeve van SCoPAFF d.d. 28 feb 2016

Auteur(s): College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Instantie: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Inleiding
Er is een duidelijk onderscheid tussen goedkeuring van een stof en toelating van een middel op basis van deze stof. Voor de (hernieuwde) goedkeuring ...

Bekijk details

2016

Innovatiepartnerschap

Auteur(s): Pianoo Instantie: Pianoo

In een innovatiepartnerschap kunt u als aanbestedende dienst met bedrijven een ontwikkeltraject starten en daarna overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van de oplossing. Voorheen ...

Bekijk details

2016

Monitor burgerparticipatie 2016

Auteur(s): Anna Domingo Instantie: ProDemos

Sinds 2010 voert ProDemos elke twee jaar de Monitor Burgerparticipatie uit: een onderzoek naar de inspanningen van gemeenten bij het betrekken van burgers bij beleid ...

Bekijk details