Inhoudelijke onderbouwing Ctgb advies glyfosaat ten behoeve van SCoPAFF d.d. 28 feb 2016

2016

Auteur(s): College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Instantie: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Bekijk Download

Inleiding
Er is een duidelijk onderscheid tussen goedkeuring van een stof en toelating van een middel op basis van deze stof. Voor de (hernieuwde) goedkeuring van een stof, op EU-niveau, moet worden aangetoond dat in ieder geval één representatief gebruik van een middel op basis van deze werkzame stof veilig is voor mens, dier en milieu. Daarmee kan de stof worden geplaatst op de EU-lijst van goedgekeurde actieve stoffen voor gebruik in een gewasbeschermingsmiddel.
Als vervolg op deze (hernieuwde) goedkeuring moeten in elke lidstaat, binnen 12 maanden, alle middelen met deze stof opnieuw zijn beoordeeld volgens het nieuwste toetsingskader. Daarbij worden alle specifieke toepassingen in een lidstaat herbeoordeeld en waar nodig worden risicomitigerende maatregelen voorgeschreven.
Voor de hernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat heeft Rapporteur Member State (RMS) Duitsland een zeer gedegen evaluatie van alle beschikbare gegevens uitgevoerd. Hierbij is, naast vele studies die tot het niet-openbare deel van het dossier behoren, ook alle beschikbare oude en nieuwe openbare literatuur over glyfosaat (her)beoordeeld. Op basis van deze evaluatie, alle commentaren van lidstaten en externe partijen, zoals NGO’s, en uitgebreide discussies met de experts van de lidstaten, heeft EFSA haar conclusie geschreven. Ctgb ziet geen redenen om af te wijken van de conclusies van de RMS en EFSA.
In de discussies rondom een veilig gebruik van de stof glyfosaat speelt in eerste instantie vooral het eventuele risico voor de mens een rol. Daarnaast zijn er zorgen omtrent het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor het milieu. Aan deze aspecten wordt in deze volgorde hieronder aandacht besteed door een toelichting op de EFSA-conclusie, die de basis is voor SCoPAFF besluitvorming en volledig in het verlengde van de conclusies van de RMS Duitsland ligt, gevolgd door de conclusie die het Ctgb trekt.

Instantie College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Auteur College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Soort instantie Onderzoeksinstituut
Datum 2016
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Glyfosaat, Onderzoek, Onkruidbestrijding, Risico, Volksgezondheid

Terug naar bibliotheek