Feitenboekje parkeren en overlast

2016

Auteur(s): Openbaar Ministerie
Instantie: Openbaar Ministerie Bekijk Download

In dit boekje zijn naast de zogenoemde parkeerfeiten, de overlastgevende feiten opgenomen op grond waarvan een strafbeschikking (op grond van art. 257b Sv) kan worden uitgevaardigd. Dit naslagwerk is uitsluitend bestemd voor de aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren die bevoegd zijn parkeerovertredingen en/of overtredingen op grond van de plaatselijk geldende verordening(en) (Pl.V) op te sporen.
Andere opsporingsambtenaren dienen gebruik te maken van het Feitenboekje (uitgave januari 2016).
Let op: per 1 januari 2016 zijn de tarieven geïndexeerd. Via Politiekennisnet (PKN), Infoweb Bestuursorganen (CJIB)
of www.om.nl/feitenentarieven worden de wijzigingen met betrekking tot dit boekje bekendgemaakt. Via voornoemde informatiebronnen kunt u nagaan in hoeverre uw feitenboekje parkeren en overlast nog actueel is.

Instantie Openbaar Ministerie
Auteur Openbaar Ministerie
Soort instantie Ministerie
Datum 2016
Publicatienr. Uitgave januari 2016
ISBN
Trefwoorden Boete, Handhaving, Ministerie, Overlast, Overtreding, Parkeren, Sanctie, Wet(geving)

Terug naar bibliotheek