Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

12 april 2016

Steenmeelproject Veenkoloniën Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar

Auteur(s): Bert Carpay, Gino Smeulders Instantie: Carpay Advies

De grote groei van de opbrengsten in de grondgebonden landbouw na het midden van de vorige eeuw met behulp van kunstmest, was alleen mogelijk omdát …

Bekijk details

25 maart 2016

Effectmeting milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht

Auteur(s): Arjan Eijk, Marita Voogt Instantie: TNO

Achtergrond en doelstelling
Luchtverontreiniging heeft, met name in de stedelijke omgeving, een belangrijke invloed op de gezondheid van de bevolking. In de jaren ’90 van …

Bekijk details

11 maart 2016

Waardedaling van woningen door aardbevingen in de provincie Groningen

Auteur(s): Prof.dr.ir. G.R.W. de Kam Instantie: Rijksuniversiteit Groningen

Inleiding
De door gaswinning veroorzaakte aardbevingen leiden tot veel zorgen bij inwoners van de provincie Groningen en tot een ernstige verstoring van de woningmarkt. Daardoor …

Bekijk details

5 maart 2016

Eindrapport Evaluatie Praktijkproef Amsterdam IN CAR – Perceel evenementen Verkeer

Auteur(s): Eline Jonkers, Isabel Wilmink, Alexander Jöbsis, Tamara Djukic, Ernst Jan van Ark, Marco Duijnisveld, Ronald Haanstra Instantie: TNO

Achtergrond
De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een grootschalige test waarin innovatieve technieken gebruikt worden met als doel het verminderen van de files in de regio …

Bekijk details

16 februari 2016

Terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen door particulieren en uitvoering motie Leenders/Koşer Kaya

Auteur(s): Staatssecretaris Dijksma Instantie: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over uitstel van het verbod voor toepassing van glyfosaat door particulieren en de wijzigingen in het Besluit …

Bekijk details