Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

2016

Innovatiepartnerschap

Auteur(s): Pianoo Instantie: Pianoo

In een innovatiepartnerschap kunt u als aanbestedende dienst met bedrijven een ontwikkeltraject starten en daarna overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van de oplossing. Voorheen …

Bekijk details

2016

Monitor burgerparticipatie 2016

Auteur(s): Anna Domingo Instantie: ProDemos

Sinds 2010 voert ProDemos elke twee jaar de Monitor Burgerparticipatie uit: een onderzoek naar de inspanningen van gemeenten bij het betrekken van burgers bij beleid …

Bekijk details

2016

Niet buiten de burger rekenen!

Auteur(s): Andries van den Broek, Anja Steenbekkers, Pepijn van Houwelingen, Kim Putters Instantie: Sociaal en Cultureel Planbureau

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht, die uitgaat van minder regels en van meer betrokkenheid van burgers bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. …

Bekijk details

2016

Ruimte voor ondergrond

Auteur(s): Henk Puylaert, Erik Wissema Instantie: H2Ruimte

Voor u ligt het eindproduct van de “Praktijkgemeenschap ondergrond”. Onder begeleiding van facilitators en met ondersteuning vanuit het Uitvoeringsprogramma van het Bodem- convenant, hebben acht …

Bekijk details

2016

Tijd voor Transitie – een verkenning van de overgang naar een klimaatneutrale economie

Auteur(s): Guido Schotten, Saskia van Ewijk, Martijn Regelink, Diederik Dicou, Jan Kakes Instantie: De Nederlandse Bank

Energieverbruik is onlosmakelijk verbonden met economische activiteit. Veranderingen in het energiesysteem hebben daarom in potentie belangrijke gevolgen voor de economie en de financiële stabiliteit. Dit …

Bekijk details