Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

2016

Innovatiepartnerschap

Auteur(s): Pianoo Instantie: Pianoo

In een innovatiepartnerschap kunt u als aanbestedende dienst met bedrijven een ontwikkeltraject starten en daarna overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van de oplossing. Voorheen ...

Bekijk details

2016

Monitor burgerparticipatie 2016

Auteur(s): Anna Domingo Instantie: ProDemos

Sinds 2010 voert ProDemos elke twee jaar de Monitor Burgerparticipatie uit: een onderzoek naar de inspanningen van gemeenten bij het betrekken van burgers bij beleid ...

Bekijk details

2016

Niet buiten de burger rekenen!

Auteur(s): Andries van den Broek, Anja Steenbekkers, Pepijn van Houwelingen, Kim Putters Instantie: Sociaal en Cultureel Planbureau

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht, die uitgaat van minder regels en van meer betrokkenheid van burgers bij de ruimtelijke inrichting van Nederland ...

Bekijk details

2016

Ruimte voor ondergrond

Auteur(s): Henk Puylaert, Erik Wissema Instantie: H2Ruimte

Voor u ligt het eindproduct van de “Praktijkgemeenschap ondergrond”. Onder begeleiding van facilitators en met ondersteuning vanuit het Uitvoeringsprogramma van het Bodem- convenant, hebben acht ...

Bekijk details

2016

Tijd voor Transitie – een verkenning van de overgang naar een klimaatneutrale economie

Auteur(s): Guido Schotten, Saskia van Ewijk, Martijn Regelink, Diederik Dicou, Jan Kakes Instantie: De Nederlandse Bank

Energieverbruik is onlosmakelijk verbonden met economische activiteit. Veranderingen in het energiesysteem hebben daarom in potentie belangrijke gevolgen voor de economie en de financiële stabiliteit. Dit ...

Bekijk details