Ruimte voor ondergrond

2016

Auteur(s): Henk Puylaert, Erik Wissema
Instantie: H2Ruimte Bekijk Download

Voor u ligt het eindproduct van de “Praktijkgemeenschap ondergrond”. Onder begeleiding van facilitators en met ondersteuning vanuit het Uitvoeringsprogramma van het Bodem- convenant, hebben acht bevlogen ondergrondprofessionals een jaar lang intensief met elkaar gewerkt en veel van elkaar geleerd. Dat deden ze niet zomaar. Leidend was de behoefte om hun vakgebied te verbreden en meer de samenwerking te zoeken met ruimtelijke ordening. Zij zien toekomst in een goede afstemming en samenwerking tussen ruimtelijke ordening en onder- grond. Een goede afstemming biedt immers vele interessante kansen voor een duurzame ontwikkeling van onder- én bovengrond. Kansen die niet zomaar vanzelf benut worden.
Met een gezamenlijke “intrigerende vraag” en acht individuele “waanzinnig belangrijke doel- stellingen” hebben zes bijeenkomsten plaatsgevonden. Leren en uitwisselen stond centraal: van de ingebrachte eigen casus, van elkaars werkpraktijk en van werkmethoden. Met hulp van intervisie en coaching.
Dat leren is nog lang niet klaar. Het smaakt juist naar meer. Niettemin, deze geslaagde pilot van een praktijkgemeenschap is nu afgerond. In deze publicatie nemen we u graag mee in het proces, aan de hand van de werkaanpak, geleerde lessen en natuurlijk de essentie van de casussen.
Wij zijn er het afgelopen jaar alleen maar meer van overtuigd geraakt dat de kansen voor het oprapen liggen. Het vraagt echter wel een andere blik, soms een andere werkaanpak, bewandelen van nieuwe paden en zoeken van nieuwe samenwerking. Als u dat alles terugziet in dit blad zijn wij in onze opzet geslaagd. Daarbij wensen we u veel leesplezier!

De Praktijkgemeenschap Ondergrond

Instantie H2Ruimte
Auteur Henk Puylaert, Erik Wissema
Soort instantie Adviesbureau
Datum 2016
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Bodem, Bodembescherming, Bodemenergie, Duurzaam(heid), Ondergrond

Terug naar bibliotheek