Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

1993

Leidraad Storten 7: Exploiteren

Auteur(s): Ministerie van VROM Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, …

Bekijk details

1993

Leidraad Storten 8: Afwerken

Auteur(s): Ministerie van VROM Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, …

Bekijk details

1993

Leidraad Storten 9: Nazorg

Auteur(s): Ministerie van VROM Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, …

Bekijk details

1993

Richtlijnen drainage-systemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen

Auteur(s): W.F. ter Hoeven, M.J.J. van der Weiden, F.R. Goossensen Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

Technische richtlijn waaraan de drainage- en controlesystemen van stortplaatsen in Nederland moeten voldoen.

Bekijk details

1993

Richtlijn onderafdichtingsconstructies voor stort- en opslagplaatsen

Auteur(s): W.F. ter Hoeven, E. Sluimer Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

Technische richtlijnen waaraan de onderafdichtingsconstructies van stortplaatsen moeten voldoen. Het Stortbesluit bodembescherming verwijst naar deze richtlijn.

Bekijk details