Leidraad Storten 9: Nazorg

1993

Auteur(s): Ministerie van VROM
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Download

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, beheer, exploitatie en nazorg van een stortplaats conform het toen nieuwe Stortbesluit bodembescherming. De Leidraad Storten bestaat uit 12 hoofdstukken + bijlagen die samen de Leidraad vormen. Alle hoofdstukken en de bijlagen van van de Leidraad Storten staan als losse bestanden (i.v.m. de omvang) op Publicspaceinfo.nl.

Hoofdstuk 9: Nazorg
Om stortplaatsen ook op langere termijn beheersbaar te laten zijn, is het noodzakelijk nazorg uit te voeren. Dit houdt in dat de bodembeschermende voorzieningen worden gecontroleerd, dat het noodzakelijke onderhoud plaatsvindt en dat, indien nodig, voorzieningen worden vervangen. Ook dient te worden gemeten of nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Mocht dit het geval zijn, dan zijn maatregelen nodig om de verontreiniging op te heffen of verdere verspreiding van de verontreiniging tegen te aan. Het moment waarop de nazorgfase ingaat, is het moment van sluiten van de stortplaats. Er worden dan geen afvalstoffen meer gestort, de bovenafdichting is aangebracht en er heeft een eindkeuring van de stort plaatsgevonden (zie paragraaf 8.3 van de Leidraad Storten).

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de nazorg voor stortplaatsen. Hierbij worden twee categorie├źn stortplaatsen onderscheiden: gesloten stortplaatsen en stortplaatsen die na 1 mart 1995 in exploitatie zijn (en daarmee onder de werking van het Stortbesluit bodembescherming vallen).

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur Ministerie van VROM
Soort instantie Ministerie
Datum 1993
Publicatienr. VROM 93220/h/7-93 11657/157
ISBN
Trefwoorden Afval(stof), Beheer, Beleid, Leidraad, Monitoring, Nazorg, Storten, Stortplaats

Terug naar bibliotheek