Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

1992

Strategie, instrumenten en handhaafbaarheid

Auteur(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Instantie: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Op 5 september 1990 verzocht de regering de WRR een advies uit te brengen over de relatie tussen milieu, economie en bestuur. In navolging van …

Bekijk details

1991

Richtlijnen voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen

Auteur(s): W.F. ter Hoeven, G. Sluimer Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

Ten geleide
Het bodembeschermingsbeleid inzake lokale verontreinigingsbronnen is gericht op het zoveel mogelijk beperken van de belasting van het milieu door afvalstoffen. Hoofduitgangspunt hierbij is …

Bekijk details

1989

Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)

Auteur(s): Tweede Kamer Instantie: Tweede Kamer der Staten-Generaal

In het IMP-Milieubeheer '86-'90 werd de risicobenadering geïntroduceerd. Sedertdien heeft zich een aantal ontwikkelingen voltrokken die het rechtvaardigen dit onderwerp opnieuw te behandelen.
Mensen nemen …

Bekijk details

1988

Zorgen voor morgen

Auteur(s): RIVM Instantie: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Trendsettend rapport inzake duurzaamheid en de grenzen aan de levenswijze zoals die in 1988 bestond. Het rapport is direct te koppelen aan het beroemde werk …

Bekijk details

1987

Our common future

Auteur(s): Verenigde Naties Instantie: Verenigde Naties

Rapport van de commise 'Brundtland' over de toekomst en de beperkingen ten aanzien van duurzaamheid van de levenswijze.

Bekijk details