Rationeel beheer van fietspaden

1995

Auteur(s): CROW
Instantie: Stichting CROW Bekijk Download

Beheer van fietspaden betekent, nog meer dan beheer van rijbanen, rekening houden met de eisen van de gebruiker. In het kader van "Masterplan Fiets" is het vooral van belang om de aantrekkelijke kanten van het fietsen te versterken. Hierbij hoort zeker een goed onderhouden verharding. De in deze publicatie opgenomen richtlijnen en aanbevelingen zullen hieraan een positieve bijdrage leveren.
Deze publicatie is samengesteld door de C.R.O.W.-werkgroep Fietspadenbeheer. De taak van de werkgroep was het onderbouwen van bestaande voorlopige richtlijnen voor het beheer en onderhoud van fietspaden. Daarnaast diende onderzoek te worden verricht naar toepasbaarheid van de methodiek van Rationeel Wegbeheer op fietspaden en naar de mogelijkheid van eenvoudige meetmethoden te worden worden onderzocht. Op basis van het onderzoek zijn voor een aantal schaden de bestaande richtlijnen aangescherpt (met name voor oneffenheden). De werkgroep heeft geconcludeerd dat het geen zin heeft om gedragsmodellen voor fietspadverhardingen te ontwikkelen.
Wel zijn tabellen opgenomen waarmee de keuze van de onderhoudsmaatregel kan worden bepaald. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen asfaltbeton, cementbeton en elementenverhardingen. De comfortmeting blijkt een goed instrument te zijn voor het vastleggen van het gebruikersoordeel over de verhardingskwaliteit.
tenslotte is een beslisboom ontwikkeld waarmee, op basis van beheerskosten op lange termijn en kwalitatieve overwegingen, de keuze van een verhardingsconstructie kan worden bepaald.

Instantie Stichting CROW
Auteur CROW
Soort instantie Stichting
Datum 1995
Publicatienr.
ISBN 90-6628-196-0
Trefwoorden Beheerpakket/-systeem, Fietsen, Rationeel beheer, Verharding

Terug naar bibliotheek