Richtlijn: "Toepassing van categorie 2 bouwstoffen en de bijzondere categorie├źn bouwstoffen in werken volgens het Bouwstoffenbesluit"

1995

Auteur(s): A.B.M. Stax, S. Seinen
Instantie: Heidemij Advies Download

Samenhang richtlijn met regelgeving
Het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming is een Amvb die randvoorwaarden geeft voor bescherming van bodem- en oppervlaktewateren. Onder deze Amvb valt een Uitvoeringsregeling. De Uitvoeringsregeling is nader uitgewerkt in dit document. De delen van de richtlijn waar de Uitvoeringsregeling naar verwijst zijn daarmee bindend. Het betreft de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 en bijlage 1.

Doel van de regelgeving
In de regelgeving worden categorie 1, categorie 2-bouwstoffen en bijzondere categorie-bouwstoffen onderscheiden. De uitloging van categorie 2 en bijzondere categorie-bouwstoffen is zonder isolerende voorzieningen zodanig dat een gestelde grenswaarde, de marginale bodembelasting, wordt overschreden. Isolerende constructies zijn daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bouwstof nagenoeg geen contact met hemelwater heeft. Voor categorie 1 bouwstoffen zijn isolerende constructies niet noodzakelijk.

Doel van de richtlijn
De richtlijn beschrijft de isolerende constructies die noodzakelijk zijn als categorie 2 of bijzondere categorie-bouwstoffen in een werk worden toegepast. Er is vooralsnog onvoldoende kennis om de constructies geheel met functionele eisen te onderbouwen.

Instantie Heidemij Advies
Auteur A.B.M. Stax, S. Seinen
Soort instantie Adviesbureau
Datum 1995
Publicatienr. 673/BA94/B416/07738S
ISBN
Trefwoorden Aanleggen, Beheer, Bodem, Bodembescherming, Bodemverontreiniging, Bouwstof, Bouwstoffenbesluit, IBC-bouwstof, Isoleren, beheersen en controleren, Monitoring, Ontwerp

Terug naar bibliotheek