Nota bodembeheer 2018

2018

Auteur(s): P. Esselaar, C. Fossen, L. Stax
Instantie: FUMO Download

In dit document is voor 13 gemeenten in Fryslân het beleid voor het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie beschreven. Hiermee maken de gemeenten gebruik van de mogelijkheden die het Besluit bodemkwaliteit biedt aan gemeente voor maatmerk en samenwerking. Het beleid noemen we de Nota bodembeheer 2018’.
In 2012 hebben Friese gemeenten al samen bodembeleid opgesteld. Dit beleid is nu geëvalueerd. Aanleiding voor het evalueren van het bodembeleid uit 2012 is dat het Besluit bodemkwaliteit dat op
1 juli 2008 in werking is getreden, vereist dat na vijf jaar het beleid wordt geëvalueerd.
Deze evaluatie is in 2017 uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal aanpassingen aan de Nota bodembeheer 2018. De strekking is hetzelfde gebleven maar teksten die inmiddels verouderd zijn, zijn weggelaten. Verder is opgenomen hoe omgegaan kan worden met opgebroken wegtracés (zie paragraaf 5.3.4).
De ervaringen met de ‘oude’ Nota bodembeheer van de afgelopen vijf jaar zijn verwerkt in deze ‘Nota bodembeheer 2018’.
In 2012 is de Nota bodembeheer opgesteld door een samenwerking van de volgende gemeenten: Achtkarspelen, Kollumerland (DDFK gemeenten), Ameland, Dantumadiel, Menameradiel, Dongeradeel, Schiermonnikoog, Ferwerderadiel, Terschelling, Franekeradeel, Tytsjerksteradiel, Harlingen, Smallingerland, het Bildt en Vlieland.
Sinds 2012 zijn er veel veranderingen geweest bij de gemeenten. De volgende gemeenten hebben samen de Nota bodembeheer 2018 mogelijk gemaakt: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland (DDFK gemeenten), Harlingen, Schiermonnikoog, Smallingerland, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, en de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel, Menameradiel (vanaf
1 januari 2018 de gemeente Waadhoeke).

Instantie FUMO
Auteur P. Esselaar, C. Fossen, L. Stax
Soort instantie Omgevingsdienst (RUD)
Datum 2018
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Asbest, Beleid, Besluit bodemkwaliteit, Bodem, Bodembeheer, Bodembescherming, Bodemonderzoek, Bodemsanering, Bodemverontreiniging, Bouwen, Bouwstof, Gebruiksbeperking, Grondstromen, Grondverzet, Omgevingsdienst, Provincie

Terug naar bibliotheek