Bodembeheer, grondverzet in Noord-Fryslan

2018

Auteur(s): P. Esselaar
Instantie: FUMO Download

Grondverzet in dertien gemeenten in Fryslân
Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we in een notendop de regels die vanaf heden gelden voor het hergebruiken van grond en (bagger)specie binnen de grenzen van achttien Noord-Friese gemeenten*. De regelgeving is gebaseerd op het Besluit bodemkwaliteit en het beleid dat gemeenten hierop hebben ontwikkeld. Dit beleid is vastgelegd en verantwoord in een nota bodembeheer die door de betreffende gemeenten is vastgesteld. De nota kunt u vinden op de websites van de deelnemende gemeenten.

Onze uitgangspunten
Met dit beleid willen we invulling geven aan een verantwoord en duurzaam bodemgebruik. Daarnaast willen we hergebruik van grond en baggerspecie stimuleren en reguleren, zonder aan het voorgaande afbreuk te doen. Hergebruik verkleint de afvalstroom en voorkomt onnodige productie/delving van primaire grondstoffen. Voorop staat dat de kwaliteit van de Noord-Friese bodem niet mag verslechteren.
Deze brochure wijst u in het kort op de mogelijkheden, hulpmiddelen en regels die de samenwerkende gemeenten hiervoor hebben ontwikkeld.

Mogelijkheden
De dertien gemeenten hebben gekozen voor overwegend generiek beleid met op een aantal onderdelen, zoals bermen, een zogenaamd gebiedsgericht beleid. Dat betekent dat we in sommige gebieden of voor sommige toepassingen andere regels hebben opgesteld dan de landelijke. Grotendeels volgen wij echter de landelijke, zogenaamde generieke normen.

Instantie FUMO
Auteur P. Esselaar
Soort instantie Omgevingsdienst (RUD)
Datum 2018
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Asbest, Besluit bodemkwaliteit, Bodem, Bodembeheer, Bodembescherming, Bodemonderzoek, Bodemsanering, Bodemverontreiniging, Gebiedsgericht, Grondstromen, Grondverzet, Omgevingsdienst, Verontreiniging

Terug naar bibliotheek