Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u alle documenten waar Publicspaceinfo.nl naar verwijst. Lees hier hoe het werkt.

Publicspaceinfo.nl ondersteunt de Stichting HoPe. Als u een rapport instuurt, maken we 5 euro over aan de stichting HoPe. 

2015

Draaiboek Communiceren over ecologisch bermbeheer

Auteur(s): Inge Beyens Instantie: Provincie Vlaams-Brabant

Een berm is niet zomaar een stuk onbenut groen langs de kant van de weg, waterloop of spoorlijn. Neen, bermen vormen een onmisbaar leefgebied en …

Bekijk details

2015

Duurzaam beheer in vijf stappen

Auteur(s): Lex Stax Instantie: Publicspaceinfo

In de openbare ruimte kunnen overheden laten zien dat duurzaamheid niet alleen kán, maar ook meerwaarde oplevert. Om daadwerkelijk meters te maken is wel een …

Bekijk details

2015

Duurzaamheidsagenda 2016-2020

Auteur(s): Gemeente Leiden Instantie: Gemeente Leiden

Met u wil ik werken aan een De Duurzaamheidsagenda biedt ruimte voor kansrijke, leefbare stad voor nu, morgen en straks! In dit magazine leest u …

Bekijk details

2015

Duurzaamheidsagenda 2016-2020

Auteur(s): Gemeente Leiden Instantie: Gemeente Leiden

“Als stad van kennis en innovatie zou Leiden voorop moeten lopen op het gebied van duurzaamheid.” Aldus het motto van het ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 …

Bekijk details

2015

Evaluatie van het Delfts evenementenbeleid (2015)

Auteur(s): Gemeente Delft Instantie: Gemeente Delft

Inleiding
Voor u ligt de rapportage van de evaluatie van het evenementenbeleid van de gemeente Delft. Deze evaluatie is uitgevoerd in samenspraak met vertegenwoordigers van …

Bekijk details