Diensten

De diensten van Publicspaceinfo.nl zijn:

  • De website inhoudelijk op peil houden en uitbreiden en advertentieruimte beschikbaar stellen voor adverteerders
  • Onderwerpen uitwerken op verzoek van opdrachtgevers. Daarbij kan de uitwerking voor de opdrachtgever aanzienlijk uitgebreider en/of diepgaander zijn dan op de website staat of komt te staan. We hebben immers veel kennis en ervaring hiermee. Door onze brede kennis van openbare ruimte is dit voor organisaties een efficiënte manier en veelal voordelige manier om aan kennis te komen
  • Toelichting geven op onderwerpen die betrekking hebben op leefomgeving en openbare ruimte. Door het verzamelen van informatie over openbare ruimte beschikken we over brede kennis. Die kunnen we overdragen aan uw organisatie en we kunnen gemakkelijk dwarsverbanden leggen tussen uiteenlopende onderwerpen
  • Helpen bij het vinden van informatie en dwarsverbanden leggen. Dat kan telefonisch, per e-mail of in een andere werkvorm
  • Workshops organiseren en leiden om kennis te mobiliseren en draagvlak te creëren.

Werkzaamheden die de onafhankelijkheid van de informatie op Publicspaceinfo.nl in het gevaar (kunnen) brengen, zullen we niet doen.

De kosten voor onze diensten zijn maatwerk. Omdat onze diensten ook bijdragen aan de website, kunnen we voor aantrekkelijke tarieven werken. Met onze kennis krijgt een goed product voor een aantrekkelijke prijs.