EU-stemming over glyfosaat

24 juni 2016

Op 6 juni heeft de Europese Unie gesproken over de verlenging van de toelating van glyfosaat. Een meerderheid van de 28 EU-landen lijkt voorstander is van een tijdelijke toelating (genoemd wordt 18 maanden). Het voorstel haalde het niet omdat een aantal grote lidstaten niet stemden. Waarschijnlijk ging het om Frankrijk, Italië en Duitsland. 

En nu?

Het te nemen besluit kan worden doorgeschoven naar een beroepscommissie óf de Europese Commissie besluit zelf om de toelating te bekrachtigen.

Volledig verbieden van glyfosaat is een probleem voor landbouw. Daar wordt nog veel glyfosaat toegepast. 

Wat mag nu wel of niet?

Voor de landbouw bepaalt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wat gebruikt en verkocht mag worden. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer. 

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (en het bijbehorende besluit en regeling) is het juridische kader. Het overheidsbeleid staat in 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' (2013). 

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is in 2016 aangepast om een verbod op de toepassing van glyfosaat mogelijk te maken. Op 9 maart is het 'Besluit van 9 maart 2016 tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met het niet toestaan van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw'  gepubliceerd. Dit verbiedt toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op een verhard oppervlak (gaat direct in werking) en verbiedt toepassing buiten de landbouw (gaat in werking op 1 november 2017).

Daarmee is er voor Nederland een inperking in de toepassing van glyfosaat.