Monstertruck bevond zich illegaal op de weg

22 februari 2015

De monstertruck die het ongeluk in Haaksbergen heeft veroorzaakt bezat geen kenteken. De monstertruck bevond zich evenwel op de openbare weg. Een voertuig dat zich op de openbare weg begeeft moet een kenteken hebben op grond van de Wegenverkeerswet. Lees meer hierover in stuntshows. Onder '2. Wetgeving' worden bij dit onderwerp de juridische achtergronden beschreven.