Bezwaren tegen vergunning monstertruck Haaksbergen

22 februari 2015

Tegen de verleende vergunning van het evenement met de monstertruck in Haaksbergen zijn diverse bezwaren ingediend. Zie ook stuntshows.

Hierop zijn door de Commissie bezwaarschriften adviezen opgesteld. Uit deze adviezen citeren wij:

  • Uw burgemeester had de gevraagde evenementenvergunning kunnen weigeren in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu (artikel 1:8 APV).
  • Uw burgemeester heeft de gevraagde evenementenvergunning onvoldoende voorbereid.
  • Uw burgemeester heeft niet overeenkomstig de Handreiking advisering veiligheid en gezondheid bij grootschalige publieksevenementen in Twente (1.0, versie 10-01- 2013) gehandeld bij de gevraagde evenementenvergunning.
  • Uw burgemeester heeft onvoldoende de belangen van de aanvraagster van de vergunning afgewogen tegen de belangen van de bezoekers van het evenement.
  • Uw burgemeester heeft geen adequate en goed te handhaven veiligheidsvoorschriften voor de bezoekers van het evenement aan de evenementenvergunning verbonden. 

Verder uit het advies van de commissie: bezoekers kunnen niet als belanghebbende worden aangemerkt. Ze zijn belanghebbend geworden omdat ze gewond zijn geraakt door de monstertruck. Meer achtergronden over de monstertrucks, evenementen en stuntshows in stuntshows.

Een stuntshow is een evenement. Hiervoor is een handreiking beschikbaar om het risico voor evenementen te bepalen.