Protocollen voor het toepassen van afdichtingsfolies ten behoeve van bodembescherming

1984

Auteur(s): E.A.H. Algra, F.A. der Kinderen
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Download

In het rapport zijn opgenomen een beoordelings-, een keurings- en een acceptatieprotocol voor het toepassen van afdichtingsfolies (kunststoffolies en met een kunststofvezel versterkte bitumenlagen) als bodembeschermende afdichting voor opslag- en stortplaatsen.
Tezamen met een bijbehorende algemene vragenlijst vormen de protocollen een leidraad voor de verschillende overheden en gebruikers bij het toepassing van afdichtingsfolies.

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur E.A.H. Algra, F.A. der Kinderen
Soort instantie Ministerie
Datum 1984
Publicatienr. Bodembescherming 39
ISBN 90 12 048737
Trefwoorden Afval(stof), Bodembescherming, Bodemverontreiniging, Isoleren, beheersen en controleren, Milieu, Ministerie, Protocol, Stortplaats

Terug naar bibliotheek