Leidraad Storten 3: Juridisch Kader

1993

Auteur(s): Ministerie van VROM
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Download

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, beheer, exploitatie en nazorg van een stortplaats conform het toen nieuwe Stortbesluit bodembescherming. De Leidraad Storten bestaat uit 12 hoofdstukken + bijlagen die samen de Leidraad vormen. Alle hoofdstukken en de bijlagen van van de Leidraad Storten staan als losse bestanden (i.v.m. de omvang) op Publicspaceinfo.nl.

Hoofdstuk 3: Juridisch kader
Bij de inrichting en uitbreiding van stortplaatsen voor afvalstoffen zijn vele juridische regelingen van toepassing.
Bij realisatie van nieuwe stortplaatsen en de uitbreiding van bestaande stortplaatsen is zowel de wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening van belang als de milieuwetgeving. Deze twee soorten van wetgeving zijn nogal verschillen van aard, zodat ze hierna apart besproken worden.
Daarbij gaan we in deze paragraaf alleen in op de hoofdlijnen van de wetgeving. In de volgende paragrafen (3.2 en 3.3) worden de wetgeving voor afvalverwijdering en voor bodembescherming meer in detail besproken. De wetgeving voor de ruimtelijke ordening is vooral van toepassing bij de locatiekeuze voor stortplaatsen. Vandaar dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening meer uitgebreid in het hoofdstuk locatiekeuze aan de orde komt.

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur Ministerie van VROM
Soort instantie Ministerie
Datum 1993
Publicatienr. VROM 93220/h/7-93 11657/157
ISBN
Trefwoorden Afval(stof), Beleid, Juridisch, Leidraad, Storten, Stortplaats, Wet(geving)

Terug naar bibliotheek