Leidraad Storten 2: Stortbeleid

1993

Auteur(s): Ministerie van VROM
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Download

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, beheer, exploitatie en nazorg van een stortplaats conform het toen nieuwe Stortbesluit bodembescherming. De Leidraad Storten bestaat uit 12 hoofdstukken + bijlagen die samen de Leidraad vormen. Alle hoofdstukken en de bijlagen van van de Leidraad Storten staan als losse bestanden (i.v.m. de omvang) op Publicspaceinfo.nl.

Hoofdstuk 2: Stortbeleid
In dit hoofdstuk worden de bevoegdheden, de doelstellingen en de instrumenten van het stortbeleid uiteengezet. Met stortbeleid wordt hier gedoeld op beleid ten aanzien van het storten van afval. Het beleid ten aanzien van preventie, hergebruik, verbranden en vervoeren van afvalstoffen komt aan de orde in zoverre dat van invloed is op het storten van afval.
De paragrafen 2.3 (doelstellingen) en 2.4 (instrumenten) vormen de romp van dit hoofdstuk. Alvorens ingegaan kan worden op de doelstellingen en instrumenten van beleid, is het van belang de verschillende bestuurslagen en hun bevoegdheden te schetsen. Dit is de inhoud van paragraaf 2.2.

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur Ministerie van VROM
Soort instantie Ministerie
Datum 1993
Publicatienr. VROM 93220/h/7-93 11657/157
ISBN
Trefwoorden Afval(stof), Beleid, Leidraad, Storten, Stortplaats

Terug naar bibliotheek