Leidraad Storten 10: Meetprogramma

1993

Auteur(s): Ministerie van VROM
Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Download

De Leidraad Storten is in 1993 uitgegeven door het Ministerie van VROM. Het doel was om betrokkenen bij stortplaatsen achtergrondinformatie te geven over het ontwerp, beheer, exploitatie en nazorg van een stortplaats conform het toen nieuwe Stortbesluit bodembescherming. De Leidraad Storten bestaat uit 12 hoofdstukken + bijlagen die samen de Leidraad vormen. Alle hoofdstukken en de bijlagen van van de Leidraad Storten staan als losse bestanden (i.v.m. de omvang) op Publicspaceinfo.nl.

Hoofdstuk 10: Meetprogramma
De stortplaats bestaat uit technische voorzieningen om een optimale bescherming van het milieu te waarborgen. De effectiviteit van de voorzieningen wordt door middel van een meelprogramma vastgesteld Aan de hand van waarnemingsresultaten voortkomend uit het meetprogramma kunnen dus maatregelen worden getroffen ter voorkoming van milieuhygiƫnische belasting van het milieu.
Onderhoud aan de voorzieningen volgt niet uit het meetprogramma maar uit de noodzaak voorzieningen goed te laten functioneren Dit uit te voeren onderhoud wordt in een onderhoudsprogramma 'beschreven. Uit het meetprogramma kunnen aanpassingen volgen voor het. uit te voeren onderhoud en vice versa De relatie tussen de beide programma's is dus wederzijds aanwezig.Voor de overzichtelijkheid worden de beide programma's afzonderlijk beschreven in dit hoofdstuk.
Uiteindelijk zal voor een stortplaats een op de betreffende stortplaats afgestemd onderhouds- en controleplan moeten worden opgesteld. De in dit hoofdstuk opgenomen informatie kan daarbij worden gebruikt Hierbij kan afstemming plaatsvinden met het milieuzorgsysteem dat voor een stortplaats wordt opgesteld aangezien voor dit systeem eveneens metingen en controles uitgevoerd worden.

Instantie Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Auteur Ministerie van VROM
Soort instantie Ministerie
Datum 1993
Publicatienr. VROM 93220/h/7-93 11657/157
ISBN
Trefwoorden Afval(stof), Beheer, Beleid, Leidraad, Meetnet, Meten, Monitoring, Storten, Stortplaats

Terug naar bibliotheek