Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025

26 januari 2012

Auteur(s): Gemeente Leiden
Instantie: Gemeente Leiden Bekijk Download

In het stedelijk proces ontbreken de documenten die de kaders voor het ontwikkelen, inrichten en beheren van de openbare ruimte beschrijven. Dat maakt het lastig om te sturen op de kwaliteit van de inrichting van de stad. In die lacune wordt voorzien door deze Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 en het bijhorende Handboek kwaliteit openbare ruimte 2025.
Door meer samenhang te brengen in ontwerpambities, inrichtingsprincipes en beheer­ afspraken verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de verblijfswaarde. Deze beklijft alleen als deze uitgangspunten consequent over een lange periode in de helestad worden toegepast. Dat maakt naast standaardisatie, ook de du­ urzaamheid van de inrichting en van de toegepaste materialen een belangrijk uitgangspunt voor het ontwikkelen, inrichten en beheren van de openbare ruimte. Het vereist bovendien een zekere beginsel­ vastheid in de toepassing van de Kadernota en het Handboek.
De Kadernota en het Handboek zijn praktische documenten, be­ doeld om duidelijk te maken aan welke uitgangspunten de ontwik­ keling, inrichting en het beheer van de openbare ruimte getoetst worden. De opzet van de Kadernota en het Handboek sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. Er is gekozen voor een mo­dulaire opzet die van grof naar fijn werkt. Omdat in de verschillende fasen van het stedelijke proces verschillende vragen relevant zijn, volgt de Kadernota de cyclus van ontwikkelen, inrichten en beheren.

Instantie Gemeente Leiden
Auteur Gemeente Leiden
Soort instantie Gemeente
Datum 26 januari 2012
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Beheer, Duurzaam(heid), Gemeente, Leidraad, Ontwerp

Terug naar bibliotheek