Handboek Aanbesteden Versie 3.0

5 februari 2016

Auteur(s): Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
Instantie: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen Bekijk Download

Deze Handreiking richt zich op aanbestedende diensten (publieke opdrachtgevers) die aandacht willen geven aan duurzaam inkopen en overwegen het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder toe te passen in aanbestedingen onder EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De beschreven methodiek kan ook door andere opdrachtgevers (speciale sector bedrijven, private opdrachtgevers) gebruikt worden. Het document bevat het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder en aanbevelingen over de wijze van toepassing van dit EMVI Criterium. Het is bedoeld om opdrachtgevers die (willen gaan) aanbesteden met het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder te informeren over toepassing en formulering van het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder.
Voor de verdere ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is het van groot belang dat toepassing van het EMVI Criterium in aanbestedingen op zorgvuldige wijze plaats vindt. Opdrachtgevers hebben een gezamenlijk belang bij een sterk certificaat en correcte, uniforme toepassing van het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder in aanbestedingen. Vandaar dat SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen), de beheerder en eigenaar van de CO2-Prestatieladder, dit document heeft laten opstellen door een Commissie bestaande uit aanbestedingsdeskundigen van opdrachtgevers en maatschappelijke organisaties.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder bestaat uit:
1. het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder met de ambitieniveaus die relevant zijn voor de
aanbesteding, en
2. het certificeringsschema CO2-Prestatieladder, op basis waarvan bedrijven op verschillende
ambitieniveaus het CO2-bewust certificaat kunnen behalen.
De overheid hecht veel waarde aan duurzaam inkopen. Aanbestedende diensten kunnen inhoud geven aan duurzaam inkopen door gebruik te maken van het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder in aanbestedingen en gunningsvoordeel verlenen aan opdrachtnemers die voldoen aan een ambitieniveau zoals gedefinieerd in het EMVI Criterium. Door toepassing hiervan in aanbestedingen in de GWW sector ontstaat voor de gehele sector een beweging richting duurzaamheid. Dit sluit nauw aan bij de ambities van opdrachtgevers in deze sector, bij de Green Deal Duurzaam GWW en de Aanpak Duurzaam GWW (zie www.duurzaamgww.nl). Ook in andere sectoren kan de CO2-Prestatieladder eenzelfde rol vervullen.

Instantie Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
Auteur Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
Soort instantie Stichting
Datum 5 februari 2016
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Aanbesteden, CO2, Duurzaam(heid), EMVI, Green Deal, Handboek, Klimaatneutraal, Klimaatverandering

Terug naar bibliotheek