Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015

2015

Auteur(s): Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Instantie: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Bekijk Download

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is veranderd. Na ruim 20 jaar zijn er nu meer en grotere wijzigingen doorgevoerd dan de jaren daarvoor. Het CCV heeft in samenwerking met de veiligheidspartners gezorgd voor een nieuw concept met nieuwe handboeken dat het vertrouwen geniet van vele partijen die het keurmerk inzetten of willen gaan inzetten.
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is nog steeds een integraal veiligheidsinstrument. Dat maakt het keurmerk zo bijzonder. Het concept heeft zich door de jaren heen doorlopend bewezen. De resultaten reiken verder dan alleen een veel kleinere kans op een woninginbraak. Gezamenlijk is gewerkt aan beveiligingsmaatregelen die een antwoord geven op de meest voorkomende modus operandi in ons land. Is een inbraak helemaal uit te sluiten met dit beveiligingsconcept? Het antwoord is nee, maar de kans wordt aanzienlijk verminderd met de eisen die dit keurmerk stelt. Voor een nog hogere mate van woning-, gebouw- of wijkveiligheid verwijzen we naar de aanbevelingen. Meer dan voorheen geeft het keurmerk ruimte aan bewoners en professionele afnemers om af te wegen of zij de gegeven aanbevelingen wel of niet opvolgen. Het past in het huidige tijdsbeeld dat afnemers zelf moeten nadenken over risico’s die ze lopen. Een lastige opgave, zo blijkt uit onderzoek. Toch werken we samen met onze veiligheidspartners aan het verstrekken
van tijdige informatie om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen in woningen, woongebouwen en woonwijken. Ook het inschakelen van ervaren PKVW-adviseurs zal helpen bij het maken van tijdige en correcte risico-analyses en het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen.

High Impact Crime (HIC)
Woninginbraak is een hardnekkige vorm van criminaliteit, waarvan de gevolgen nog wel eens worden onderschat. Voor veel mensen is een woninginbraak een traumatische ervaring. De gedachte dat vreemden in hun huis zijn geweest, leidt ertoe dat mensen zich soms jarenlang niet meer veilig voelen in hun woning en woonomgeving. De fysieke veilig- heid hangt dus onlosmakelijk samen met de veiligheidsbeleving. Daarom is het zo belangrijk dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaat. Het stimuleert een brede aanpak en het heeft zich in twee decennia ontwikkeld tot een praktijkgericht veiligheidsinstrument dat het slachtofferschap van woninginbraken zeer serieus neemt en er alles aan doet om dit voor te zijn en te blijven.

Verschil nieuwbouw en bestaande bouw
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent twee eisenpakketten: één voor de nieuwbouw en één voor bestaande bouw. Dit is ook in de nieuwe opzet niet veranderd. Wel zijn de verschillen kleiner geworden. Dit boek gaat over het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw. Voor de volledigheid geven we ook enige informatie over het handboek Nieuwbouw.

Bestaande bouw
Bij bestaande bouw is de inrichting van wijken al langer geleden bepaald: de wijk bestaat al jaren, zodat ingrijpen kostbaarder wordt. Immers, een lantaarnpaal is op de tekentafel veel eenvoudiger te verplaatsen dan in een bestaande wijk. Daarnaast is de verantwoordelijkheid van het beheer van woning, complex en omgeving, versnipperd. Een bewoner heeft bijvoorbeeld wel iets te zeggen over zijn huis, maar lang niet altijd over zijn omgeving. Daar gaat de gemeente meestal over. Om ervoor te zorgen dat het keurmerk in de bestaande bouw toch haalbaar is voor de individuele bewoner, voor de eigenaar van het complex en voor de hele wijk, zijn er drie verschillende certificatieniveaus:
• Certificaat Beveiligde Woning
• Certificaat Veilig Complex
• Certificaat Veilige Omgeving Bestaande Bouw
Als deze drie certificaten samen zijn afgegeven, kan het totale certificaat Veilige Wijk Bestaande Bouw worden afgegeven.

Nieuwbouw
In nieuwbouwgebieden is gekozen voor een andere benadering, omdat hier nog alles mogelijk is. De wijk bestaat alleen op papier en ingrepen aan de woning of omgeving zijn eenvoudig uit te voeren. De filosofie achter het keurmerk is nog steeds dat het totaalpakket het meest effectief is. Het PKVW Nieuwbouw bestaat nu voor het eerst uit deelcertificaten, zoals de bestaande bouw ook deelcertificaten kent. De inhoud van de deelcertificaten verschilt wel. Afnemers kunnen voor een deelcertificaat kiezen. De nieuwbouw kent vanaf nu de volgende deelcertificaten:
• Certificaat Veilige Omgeving Nieuwbouw
• Certificaat Veilig Wooncomplex
• Certificaat Veilige Woning (kavels)
Samen vormen de drie deelcertificaten het bekende certificaat PKVW Veilige Wijk Nieuwbouw. Het keurmerk Nieuwbouw stelt veiligheidseisen aan planologische en stedenbouwkundige elementen, de openbare ruimte, kavels, het woongebouw en aan de woning zelf. Het certificeren van alleen de woning is binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw niet mogelijk. De individuele woning is altijd een onderdeel van het totaal aantal woningen binnen het project (blok, rij, buurt), uitgezonderd de vrije kavel. Daarbij dienen ook de bergingen en/of garage(s), de achterpaden inclusief de verlichting geïnspecteerd te worden voordat een certificaat kan worden uitgereikt.

Instantie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Auteur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Soort instantie Agentschap
Datum 2015
Publicatienr.
ISBN 978-90-77845-53-0
Trefwoorden Bewoners, Handboek, Handhaving, Politie, Veilig, Veiligheid, Wonen

Terug naar bibliotheek