Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014 Analyse

8 januari 2016

Auteur(s): Rijkswaterstaat, NVRD, Cyclus Management,
Instantie: Rijkswaterstaat Bekijk Download

Inleiding
De benchmark huishoudelijk afval is een initiatief van NVRD en Rijkswaterstaat. In de Benchmark wordt het afvalbeheer van gemeenten en inzamelbedrijven vergeleken op een viertal prestatiegebieden: milieu, kosten, dienstverlening en vaardigheden. In dit rapport wordt een algemene analyse weergegeven van de benchmark over peiljaar 2014.

Doel en afbakening
Benchmarken is een vorm van prestatiemeting waarbij gemeenten en inzamelbedrijven aan de hand van vooraf vastgestelde indicatoren hun afvalprestaties vergelijken. Doel van de benchmark is het inzicht in eigen functioneren en presteren te vergroten om op die manier handvatten voor verbetering te bieden. Zowel op beleids-strategisch gebied als op operationeel gebied.
Gezocht wordt naar de factoren die van invloed zijn op de prestatie. Dit kan een strategie zijn (tarifering, acceptatie, etc.) of de keuze voor een inzamelwijze of inzamelmiddel. In deze rapportage worden de prestaties zoveel mogelijk in samenhang met de (prestatiebepalende) factoren weergegeven.

Vergelijkingsbasis
De gemeenten en bedrijven die aan de benchmark meedoen worden zoveel mogelijk vergeleken op basis van dezelfde omstandigheden. Omdat het aandeel hoogbouw in een verzorgingsgebied zeer prestatiebepalend blijkt te zijn, en hierop nauwelijks kan worden gestuurd, zijn de deelnemende organisaties gegroepeerd naar hoogbouwklasse.
De volgende hoogbouwklasses zijn gedefinieerd:
Klasse A 50 t/m 100% hoogbouw
Klasse B 30 t/m 49% hoogbouw
Klasse C 20 t/m 29% hoogbouw
Klasse D 0 t/m 19% hoogbouw*

In deze rapportage worden de gemiddelde resultaten weergegeven van alle benchmarkdeelnemers gezamenlijk (aangegeven met 'Benchmark' of 'BM') en per hoogbouwklasse (aangegeven met klasse A t/m D).

Instantie Rijkswaterstaat
Auteur Rijkswaterstaat, NVRD, Cyclus Management,
Soort instantie Rijkswaterstaat
Datum 8 januari 2016
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Afvalinzameling, Afval(stof), Benchmark, Gemeente, Nationaal

Terug naar bibliotheek