Basisnotitie duurzaamheid 2015-2017

2015

Auteur(s): Gemeente Haren
Instantie: Gemeente Haren Bekijk Download

De afgelopen decennia is gebleken dat de manier waarop onze maatschappij en economie zijn ingericht onhoudbaar is. We zijn compleet afhankelijk van eindige hulpbronnen, zoals olie en gas. Daarnaast heeft het gebruik van dergelijke grondstoffen tot gevolg dat er broeikasgassen in de atmosfeer terecht komen die ervoor zorgen dat ons klimaat warmer wordt. Niet alleen hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor het milieu, ook heeft ons gedrag invloed op de gezondheid van mensen en kan ook de economie grote schade worden toegebracht.
Steeds vaker klinkt de roep om verandering. Er worden verdragen gesloten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de toename van duurzame energie wordt steeds meer zichtbaar. Ondanks de inzet blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd nog steeds toeneemt en de toename van duurzame energie nog altijd beperkt is.
De Monitor Duurzame Ontwikkeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien dat de kwaliteit van leven in het hier en nu een dermate groot beslag legt op hulpbronnen dat het voor volgende generaties moeilijker wordt om welvaart te genereren. Zo worden voor onze energievoorziening nog geen 5% duurzame bronnen gebruikt, wat erg laag is in vergelijking met andere West-Europese landen.
Deze tegenstelling laat zien dat de transitie naar een duurzame energievoorziening in ons land aan een grote versnelling toe is. Als we niet onze handen uit de mouwen steken blijven we achterlopen op andere landen en kunnen we niet profiteren van de kansen die de transitie ons geeft.
Niet alleen op landelijk, Europees of globaal niveau worden maatregelen getroffen. Ook gemeenten moeten inspelen op de problemen en werken aan een duurzame toekomst. Gemeenten staan immers het dichtste bij de mensen. In onze gemeente voeren we vele jaren een actief klimaatbeleid gevoerd om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en de druk op het klimaat te verminderen.
Duurzaamheid gaat echter verder dan enkel klimaatbeleid. Duurzaamheid staat voor een sterke lokale en volhoudbare economie waarin ecologische en menselijke waarden zijn gewaarborgd.
Met het behalen van vele resultaten uit het gevoerde klimaatbeleid is het tijd om deze te evalueren en bovendien te actualiseren aan de hand van recente ontwikkelingen. Daarbij kijken we niet alleen naar hoe onze invloed op het klimaat kan worden verminderd, maar worden ook andere aspecten van duurzaamheid in het beleid opgenomen.
In het collegeprogramma is het belang van duurzaamheid voor de gemeente Haren uitgesproken. Er zijn talloze concepten en theorieën over hoe de toekomstige duurzame samenleving eruit zou moeten zien. In deze basisnotitie worden deze theorieën gebruikt om het duurzaamheidsbeleid een nieuwe richting op te sturen. Een concept van deze notitie is ook ter advisering voorgelegd aan de milieuadviesraad (MAR) van Haren.

Instantie Gemeente Haren
Auteur Gemeente Haren
Soort instantie Gemeente
Datum 2015
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Beleid, Duurzaam(heid), Gemeente

Terug naar bibliotheek