Aan de slag met social return

2015

Auteur(s): drs. K. IJssels (projectleider), de heer T.J. Koppe, MA, mevrouw S. Spenkelink, MSc.
Instantie: Rekenkamer Oost-Nederland Bekijk Download

Met hun social return-beleid dragen de provincies Gelderland en Overijssel bij aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In beide provincies namen Provinciale Staten (PS) het initiatief voor dit beleid en werd de Rekenkamer Oost-Nederland gevraagd om het social return-beleid te volgen. Eerst met een nulmeting in 2013 en nu in 2015 met een onderzoek naar de eerste resultaten van het beleid. Een mooi voorbeeld hoe PS en Rekenkamer na verloop van tijd nagaan wat er van het beleid terecht is gekomen. Dit rapport biedt inzicht in de bereikte resultaten.
Social returnbeleid gaat in de kern over mensen. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om een baan te hebben of passend werk te vinden. Evenmin spreekt het vanzelf dat werkgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek helpen of een stageplek bieden. In dit onderzoek hebben we niet alleen gekeken naar het beleid van de provincies. Ook hebben we in beeld gebracht wat de ervaringen van ondernemers zijn met social return. Daarnaast hebben we enkele mensen gesproken die via social return weer voor korte of lange tijd meedraaien in het arbeidsproces. Zo wordt de doelgroep in de kijker gezet en krijgen de resultaten van beleid een gezicht.
We hebben het onderzoek gelijktijdig in Gelderland en Overijssel uitgevoerd. In korte tijd zijn de gegevens verzameld en is de rapportage opgesteld. Dit was alleen mogelijk door de uitstekende samenwerking met Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisaties van beide provincies. De Rekenkamer dankt dan ook alle betrokkenen voor hun medewerking aan dit onderzoek.

Instantie Rekenkamer Oost-Nederland
Auteur drs. K. IJssels (projectleider), de heer T.J. Koppe, MA, mevrouw S. Spenkelink, MSc.
Soort instantie Rekenkamer
Datum 2015
Publicatienr.
ISBN
Trefwoorden Arbeidsparticipatie, Beleid, Evaluatie, Participatie, Participatiewet, Provincie, Social return, SROI

Terug naar bibliotheek