Uitstel EU-besluit over glyfosaat

23 maart 2016

Op 8 maart heeft de Europese Unie geen besluit genomen over glyfosaat. Dit besluit is lastig omdat er geen eenduidigheid is over het risico van deze stof.

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft besloten dat glyfosaat niet op de lijst van kankerverwekkende stoffen komt (zie EFSA: 'Conclusion on pesticide peer review' (2015)). Dit in tegendeel tot een eerdere uitspraak van WHO’s International Agency for Research on Cancer die glyfosaat ‘potentieel kankerverwekkend’ aanmerkte in 'Glyphosate' (2014). Het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) onderschrijft in 'Inhoudelijke onderbouwing Ctgb advies glyfosaat ten behoeve van SCoPAFF d.d. 28 feb 2016' (2016) de conclusies die EFSA trekt in 'EFSA: 'Conclusion on pesticide peer review' (2015). 

Langjarig onderzoek

Langjarig onderzoek naar de invloed van pesticiden op mensen wordt gedaan in de Verenigde Staten: http://aghealth.nih.gov. Hier worden vanaf 1993 meer dan 50.000 personen in Iowa en North Carolina gevolgd. Via vragenlijsten werd hun blootstelling aan 50 pesticiden geschat. Deze studie laat voor geen enkele subgroep een statistisch significante relatie zien tussen kanker en blootstelling aan glyfosaat. 

Besluit EU voor juni

Het besluit van de EU is nu voorzien vóór juni 2016. Dan loopt de huidige toelating van glyfosaat af.